ਐ ਜਰਨੈਲ, ਤੇਰਾ ਟੈਂਕ

ਐ ਜਰਨੈਲ, ਤੇਰਾ ਟੈਂਕ

ਜਰਨੈਲ, ਤੇਰਾ ਟੈਂਕ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ

ਇਹ ਜੰਗਲ਼ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਸਕਦੈ

ਸੌਆਂ ਬੰਦੇ ਫੇਹ ਸਕਦੈ

ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਹੈ:

ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਜਰਨੈਲ, ਤੇਰਾ ਲੜਾਕਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ

ਇਹ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਦੈ

ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਢੋ ਸਕਦੈ

ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨੁਕਸ ਹੈ:

ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 

ਜਰਨੈਲ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ ਹੁੰਦੈ

ਉੱਡ ਵੀ ਸਕਦੈ, ਉਡਾ ਵੀ ਸਕਦੈ

ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੈ, ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੈ

ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨੁਕਸ ਹੈ:

ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ

en_GBEnglish