ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ

ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਏ

ਸਭ ਪਾਸੇ ਰੁਖਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਪਿੰਡ ਹਨ

ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਹੇਠ

ਸਿਞਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲਿਬਾਸ

ਮੈਲਾ ਪਰਨਾ

ਵਧੀ ਦਾਹੜ੍ਹੀ

ਕੰਡ ਤੇ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਝੱਗਾ

ਲੱਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ

ਪੈਰ ਪਾਟੇ

ਕੀ ਬੰਗਾਲ

ਕੀ ਕੇਰਲਾ

ਪਸ਼ੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਛੇੜੂ

ਧੂੜ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ.

ਰਾਹਾਂ ਦੇ

ਪਿੱਪਲ

ਖਜੂਰਾਂ

ਬੱਦਲ

ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਏ

 

en_GBEnglish