ਬਾਰਡਰਾ ਵੇ ਬਾਡਰਾ

ਬਾਰਡਰਾ ਵੇ ਬਾਡਰਾ

ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚੋਂ

ਬਾਰਡਰਾ ਵੇ ਬਾਡਰਾ

ਵੇ ਸਿੰਘੂ ਦਿਆ ਬਾਡਰਾ

ਵੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ

ਬੋਲ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ

ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋ

ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਧਾੜ੍ਹਵੀ ਜੋ

ਕਿਰਤ ਖੁਣੋਂ ਸੱਖਣੇ ਜੋ

ਵਿਹਲੇ ਖਾਣ ਮੱਖਣੇ ਜੋ

ਮੁਫ਼ਤਖੋਰ ਢਾਣੀਆਂ ਦਾ

ਢਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਜੀ

ਬਾਬਰਾ ਖਦਾਬਰਾ

ਬਾਡਰਾ ਵੇ ਬਾਡਰਾ

ਵੇ ਟਿਹੜੀ ਦਿਆ ਬਾਡਰਾ

ਚੁੱਕਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸਾਂ

ਸੁੱਟਣੀ ਵੰਗਾਰ ਅਸਾਂ

ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਮਲੇ ਨੇ

ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਠੱਲ੍ਹਣੇ ਨੇ

ਈਨ ਤੇਰੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ

ਡੀਂਗ ਤੇਰੀ ਝੱਲਣੀ ਨਹੀਂ

ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਗੜ੍ਹੇ ਪੈਣ

ਲੋਕੀਂ ਪੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ

ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਜੋ

ਖੇਤਾਂ ਤਾਂਈ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ

ਖੁੱਲ ਗਈ ਕਲਾਈ ਤੇਰੀ

ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਹਿਣੀ ਨਹੀਂ

ਬਾਡਰਾ ਵੇ ਬਾਡਰਾ

ਵੇ ਟਿਹੜੀ ਦਿਆ ਬਾਡਰਾ

ਬਾਡਰਾ ਵੇ ਬਾਡਰਾ ਵੇ

en_GBEnglish